Ekologisk bomull betyder att den är odlad helt utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

GOTS (Global Organic Textile Standard) är en av världens ledande tillverkningsstandarder för textilier, bl.a. kläder, hemtextilier, gjorda av certifierade ekologiskt producerade råmaterial. GOTS inkluderar strikta miljökriterier såväl som sociala kriterier längs med hela den textila tillverkningskedjan. GOTS blir bara större och större för varje år.

Textiltillverkningen innebär ofta utsläpp av giftiga kemikalier i både luft och vatten. För de som jobbar inom textilindustrin innebär det ofta att arbetsplatserna är direkt farliga. GOTS förbjuder användningen av vanligt förekommande kemikalier i tillverkningen som kan leda till cancer, missbildningar vid födseln och andra allvarliga sjukdomar. Vissa kemikalier förstör även ekosystemen och den biologisk mångfalden internationellt.

Certifieringen gäller inte bara certifiering av ekologiska material. Den ser även till att bönder och miljön skyddas vid odling. Vid tillverkningen skyddas fabriksarbetarna och miljön, där miljöfarliga kemikalier inte får användas. Vi som slutkonsumenter skyddas eftersom det inte finns skadliga rester i slutprodukten.

Vad är ekologiska råmaterial?

Ekologisk är ett produktionssystem med nationella standards för skydd av miljö och djurskydd. Ekologiska råmaterial inkluderar ekologisk bomull, silke, linne och ull.

Värför är ekologisk bomull bättre?

  • Det används 1/10 av vattenmängden som används i produktionen av konventionell bomull. Bomull växer i varma länder där det kan vara problem med vattentillförsel och torka, så vattenkonservering i bomullsproduktion är extremt viktigt.
  • Inga giftiga bekämpningsmedel som kan skada människor, djur och miljö, får förekomma.
  • Det binder jorden (förhindrar uttömning och torka) genom bland annat växeljordbruk, kompostering och naturliga förrutnelseprocesser
  • Är på sin helhet bättre för miljönKälla: Global Organic Textile Standard hemsida

juni 18, 2022 — Susann Ottesen