STANDARD 100 från OEKO-TEX® är en av världens mest kända märkningar för textilier som testats för skadliga ämnen.

Om en textilvara bär STANDARD 100-märkningen kan du vara säker på att varje komponent i denna artikel, det vill säga varje tråd, knapp och andra tillbehör, har testats för skadliga ämnen och att artikeln därför är ofarlig för människors hälsa. 

Testet genomförs av oberoende OEKO-TEX®-partnerinstitut på basis av deras omfattande OEKO-TEX®-kriteriekatalog. I testet tar de hänsyn till många reglerade och icke-reglerade ämnen, som kan vara skadliga för människors hälsa. I många fall går gränsvärdena för STANDARD 100 utöver nationella och internationella krav. Kriteriekatalogen uppdateras minst en gång per år och utökas med ny vetenskaplig kunskap eller lagstadgade krav. Det är inte lätt för tillverkare och kunder att hålla en överblick över rättsläget kring skadliga ämnen varje dag. Experter från OEKO-TEX®-instituten gör detta åt dig.


Vilka artiklar kan certifieras?

I princip är alla textilartiklar i varje steg av bearbetningen lämpliga för en STANDARD 100-certifiering, från trådarna till de färdiga tygerna och färdiga artiklarna. Enligt ett modulärt system testar de varje enskild komponent och ingrediens innan den slutliga artikeln tillåts bära STANDARD 100-märkningen. Detta inkluderar trådar, knappar, dragkedjor och foder.

De tryck och beläggningar som appliceras på yttermaterialet testas också för skadliga ämnen enligt de kriterier som gäller för dem. Oavsett om babytextilier, kläder, hemtextilier eller dekorativa material: Produkter som bär STANDARD 100-märkningen signalerar förtroende.


Vad är produktklasser?

En produktklass är en grupp av olika artiklar kategoriserade efter deras avsedda användning. De olika produktklasserna skiljer sig åt i de krav som produkterna ska uppfylla och genom de gränsvärden som gäller.

Produktklass 1: Denna produktklass omfattar produkter för spädbarn och har de strängaste kraven och gränsvärdena.

Produktklass 2: Denna produktklass inkluderar produkter med hudkontakt. Detta omfattar artiklar som kommer i direkt kontakt med huden i stor utsträckning, såsom blusar, skjortor, underkläder, madrasser etc.

Produktklass 3: Denna produktklass omfattar produkter utan hudkontakt. Detta omfattar artiklar som har ingen eller minimal kontakt med huden, såsom jackor och västar, skärp etc.

Produktklass 4: Denna produktklass inkluderar dekorationsmaterial. Den omfattar alla artiklar inklusive initiala produkter och tillbehör som används för inredningsändamål, såsom dukar, gardiner, möbeltyger, etc.

Källhänvisning: oeko-tex.com

juni 19, 2022 — Susann Ottesen

OEKO-TEX® Standard 100 Klass I

Våra leverantörer har den strängaste produktklassen (OEKO-TEX® Standard 100 Klass I). De certifierar deras produkter i den striktaste klassen för att deras produkter sitter nära huden på spädbarn och små barn upp till 3 år.

Hur viktigt är en hälsosam livsstil för dig och din familj?

Play