Hållbarhet och certifiering

  • Från våra leverantörer tillverkar varje produkt noggrant och är designad och testad för att garantera slutprodukten av hög kvalitet
  • Tillverkad av de bästa råmaterialen.
  • Produkterna har certifierats enligt OEKO-TEX® Standard 100-certifiering Klass I (Denna produktklass innehåller produkter för spädbarn och har de strängaste kraven och gränsvärdena)
  • GOTS-certifierad (Global Organic Textile Standard) är en internationell märkning för kläder och textil som omfattar både sociala och miljömässiga krav. GOTS syftar till att underlätta för konsumenten att välja textilprodukter där ett helhetsperspektiv tagits med hänsyn till både miljö och socialt ansvar i hela kedjan. Kedjan innefattar flera steg; odling, plockning, beredning och tillverkning av själva plagget. Organiska fibrer är naturliga fibrer som odlas utan användning av syntetiska bekämpningsmedel, insekticider eller herbicider och GMO (genetiskt modifierade organismer) enligt principerna för organiskt jordbruk. Ekologiskt jordbruk är en produktionsprocess som upprätthåller hälsan hos ekosystem, jorden och människor.
  • Tillverkad i en fabrik med hållbara, rättvisa arbets- och produktionsvillkor.
  • Mulesing fria merinoull produkter - Mulesing är ett ingrepp som utförs på merinofår för att förhindra flugangrepp, då deras veckade hud är benägen att bli angripen. Ingreppet innebär att man skalpera bakdelen på det, vilket är ett smärtsamt sätt som ofta utförs utan bedövning och är mycket traumatiskt. Mulesingfri merinoull innebär att den här metoden inte har använts på att få som ullen kommer från. Våra producenter använder BARA mulesingfri merinoull.


Vilka kriterier och miljöhänsyn ställer GOTS-certifieringen?
- Ekologisk odling: Det finns två nivåer; en produkt som bär GOTS märket med nivån 'organisk' måste innehålla minst 95% certifierad ekologisk fiber. En textilieprodukt med märkningen 'gjord med ekologisk' måste innehålla minst 70 % ekologisk fiberråvara.

- Konstgödsel: Ej ​​tillåtet

- Kemiska bekämpningsmedel: Ej ​​tillåtet

- GMO: Förbjudet i alla stadier

- Blekning: Klorinbläkning är inte tillåtet

- Vattenanvändning: Vattenreningsverk är obligatoriskt. Operatörer måste även ha en policy för att minimera slaggprodukter.


Hälsa
- Kontroll av kemikalieanvändning i tillverkning: Ja

- Det är förbjudet att använda över ett visst gränsvärde av giftiga tungmetaller, formaldehyd, blekningsmedel, aromatiska lösningsmedel.

- De färdiga textilprodukterna får inte innehålla några hälsoskadliga ämnen.

- GMO är förbjudet.

Arbetsvillkor
- ILO:S kärnkonventioner ska följas.

- Säker arbetsmiljö: Arbetare får regelbunden hälso- och säkerhetsträning. Det finns regler för en säker och hygienisk arbetsplats.

- Man måste tillämpa minimipris för att täcka produktionen eller levnadslönen.

Kvalitet
- Krav på slitage, färg - tvätt och ljusbeständighet på produkten: Ja

Kontroll
- Det görs oberoende kontroller. Certifierande organ måste vara godkända revisorer enligt ISO 65.

- Kontroller sker årligen (revisjon)