GENERELLT
De angivna villkoren reglerar kundens användning av varor och tjänster som levereras av Elliotti.com, nedan kallad säljaren. Dessa villkor gäller för all försäljning från säljaren så länge inget annat är skriftligt överenskommet mellan parterna. När du beställer varor får du automatiskt en orderbekräftelse via e-post från oss. OBS! Det är mycket viktigt att du anger KORREKT e-postadress. Vi kontrollerar att varan/varorna finns i lager. Vi förbehåller oss rätten att vissa varor kan vara slut i lager.

PRISER OCH LEVERANS
Priserna är angivna i SEK och inklusive moms. Vi reserverar oss för prisändringar och felaktig prissättning av våra produkter.

FRAKT
Alla leveranser sker med Postnord, DHL eller UPS.  Det är köparens ansvar att se till att adressen som anges vid beställningen är korrekt.

För mer info information om frakt och returer se: "Frakt & Returer".

KUNDENS SKYLDIGHETER
Alla som har registrerat sig som kund (18 år) hos säljaren ansvarar för betalning av de tjänster som säljaren eller säljarens samarbetspartner levererar med hänvisning till gällande villkor. Ansvaret omfattar även andras användning av kundens konto, inklusive obehöriga användning, om det inte kan påvisas att otillåten användning har möjliggjorts genom oaktsamhet från säljarens sida.

KLAGOMÅL
Beträffande fel rapporteras till säljaren bör kunden först undersöka om felet ligger på kundens sida. Om kunden kan konstatera att produkten inte fungerar som säljaren har beskrivit den ska kunden meddela säljaren så att säljaren kan vidta åtgärder. Kunden förlorar sin reklamationsrätt om han inte har meddelat säljaren med i skälig tid efter att han upptäckt eller borde ha upptäckt felet.

AVHJÄLPANDE AV FEL
Säljaren ska så snart som möjligt efter att ha fått kännedom om ett fel i den vara som levererats av säljaren, vidta åtgärder för att avhjälpa felet. Om kunden tar eget initiativ för att avhjälpa felet, utöver vad han har kommit överens med säljaren, betalar inte säljaren för dessa kostnader.

ÅNGREFRIST
Ångerrättslagen gäller endast vid konsumentköplagen och denna ger 14 dagars frist vid retur. Returkostnaden bärs av köparen (jmf. Ångerrättslagen ß 15 första delen). Se sidan om returer för mer information.

Om outlösta paket returneras till oss, belastas kunden för frakt/returfrakt samt serviceavgift för att täcka kostnader med en avgift på 300,-.

SÄKERHET
Elliotti.se är krypterad med SSL-skydd, vilket syns i URL-fältet, vilket skyddar dig som konsument från osäker hantering av personuppgifter.

SÄRSKILDA OMSTÄNDIGHETER
Säljaren är endast ansvarig för förlust av varan om varan har ett påvisat fel eller om den saknas. Detta gäller dock inte om säljaren kan bevisa att felet beror på omständigheter utanför säljarens kontroll och som säljaren inte rimligen kan undgå eller övervinna följderna av. Säljaren är inte ansvarig för indirekta förluster till följd av fel, om inte förlusten orsakades av grov vårdslöshet eller avsiktlig försummelse från säljarens sida. Genom konsumentköp kan inte villkoren vara sämre än villkoren som är lagstadgade. Lagen om konsumentköp, 2002-06-21 nr.34.

ÄNDRING AV VILLKOR
Säljaren förbehåller sig rätten att ändra gällande villkor till följd av lagändringar.

TUNGT MAJEUR
Är säljaren förhindrad från att leverera eller göra en obligatorisk ersättning eller om en sådan leverans blir oskäligt betungande till följd av eller någon annan omständighet som parterna inte kan råda över så som brand, krig, mobilisering eller oförutsedda militära insatser av liknande omfattning, rekvisition, konfiskering, valutarestriktionen, uppror, upplopp, brist på transportmedel, allmän brist på material, minskad tillgång på drivkraft samt fel och andra förseningar i leveranser från underleverantörer eller tillverkare som till följd av sådana omständigheter som avses i denna punkt, befrias säljaren från allt annat ansvar än reklamationsfel och krediterar den felaktiga varan med motsvarande köpesumma.

TYSTPLIKT
All kreditinformation hanteras med stor diskretion och kommer under inga omständigheter att vidarebefordras till utomstående.

UPPHOVSRÄTT
Allt innehåll på dessa sidor tillhör Elliotti AB och är skyddat enligt upphovsrättslagen, marknadsföringslagen och varumärkeslagen. Detta innebär att varumärken, företagsnamn, information om produkter, produktnamn, bilder, design, layout och annat innehåll på dessa webbplatser inte kan laddas ner, kopieras eller användas på annat sätt utan skriftligt godkännande från Elliotti AB.


Vårt organisationsnummer: 559157-5641

Om du har frågor eller behöver kontakta oss:

Skicka e-post till: post@elliotti .com


POSTADRESS RETUR VAROR:

Elliotti AB
Makadamgatan 5
254 64 Helsingborg
Sverige.

Om du har frågor eller behöver kontakta oss:

Skicka e-post till: post@elliotti.com


POSTADRESSE RETURVARER:

Elliotti AB
Makadamgatan 5
254 64 Helsingborg
Sweden