UltraSonic Diffuser rengörningsmedel, 30ml

179 SEK
By Innobiz

Detta rengöringsmedel är snabbt effektivt och underhåller och förlänger livslängden på din UltraSonic Diffuser för eterisk olja.

Tack vare dess naturliga antibakteriella kraft säkerställer du en hälsosam spridning oavsett husets rum.

Dess anti-kalkstenseffekt hjälper till att bibehålla optimal diffusionsprestanda, även med hårt vatten.

I en tom diffuser, placera 30 droppar av rengöringsmedlet på diffusorkudden, tillsätt 30 ml vatten och rör om försiktigt för att fukta skålens kanter. Låt verka i 10 minuter och skölj sedan med vatten.

Håll borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och alla andra antändningskällor. INGEN RÖKNING. Förvara behållaren väl tillsluten.

VID HUDKONTAKT: Tvätta noggrant med mycket vatten och tvål.
VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta bort kontaktlinser om du har det och om de lätt kan tas bort. Fortsätt skölja. Förvara i ett väl ventilerat utrymme. Förvara svalt (i kylen).

Ingredienser
Sammansättning av naturligt ursprung:
Denaturerat alkoholhaltigt vatten, ättiksyra, eteriska oljor.

Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar hudirritation. Orsakar allvarlig ögonirritation. Innehåller p-menta-1,3-dien, cineol, p-menta-1,4(8)-dien. Kan ge en allergisk reaktion.
Storlek

Storlek:

30 ml