• Från våra leverantörer är varje produkt noggrant tillverkad och designad och testad för att säkerställa en slutprodukt av hög kvalitet.

  • Tillverkad av de bästa råvarorna.

  • Produkterna är certifierade enligt OEKO-TEX® Standard 100 certifiering Klass I (Denna produktklass innehåller produkter för spädbarn och har de strängaste kraven och gränsvärdena)

  • GOTS-certifierad (Global Organic Textile Standard) är en internationell märkning för kläder och textilier som täcker både sociala och miljömässiga krav. GOTS syftar till att göra det enklare för konsumenten att välja textila produkter där ett helhetsperspektiv beaktats med hänsyn till både miljö- och socialt ansvar genom hela kedjan. Kedjan innehåller flera steg; odling, plockning, beredning och tillverkning av själva plagget. Organiska fibrer är naturliga fibrer som odlas utan användning av syntetiska bekämpningsmedel, insekticider eller herbicider och GMO (genetiskt modifierade organismer) enligt principerna för ekologisk odling. Ekologiskt jordbruk är en produktionsprocess som upprätthåller hälsan hos ekosystemen, jorden och människorna.

  • Tillverkad i en fabrik med hållbara, rättvisa arbets- och produktionsförhållanden.

  • Mulesing-fria merinoullprodukter - Mulesing är en procedur som utförs på merinofår för att förhindra flugangrepp, eftersom deras vikta hud är benägen att angripa. Ingreppet går ut på att skalpera baksidan av fåret, vilket är ett smärtsamt ingrepp som ofta utförs utan narkos och är mycket traumatiskt. Mulesingfri merinoull gör att denna metod inte har använts på fåren som ullen kommer ifrån. Våra producenter använder ENDAST mulesingfri merinoull.


  Vilka kriterier och miljöhänsyn ställer GOTS-certifieringen?

  - Ekologiskt jordbruk: Det finns två nivåer; en produkt som bär GOTS-märket med nivån "ekologisk" måste innehålla minst 95 % certifierad ekologisk fiber. En textilprodukt med märkningen 'made with organic' måste innehålla minst 70 % ekologisk fiberråvara.

  - Gödselmedel: Ej ​​tillåtet

  - Kemiska bekämpningsmedel: Ej ​​tillåtna

  - GMO: Förbjuden i alla stadier

  - Blekning: Klorblekning är inte tillåten

  - Vattenanvändning: Vattenreningsverk är obligatoriskt. Operatörer måste också ha en policy för att minimera avfallsprodukter.


  Hälsa
  - Kontroll av kemikalieanvändning vid tillverkning: Ja

  - Det är förbjudet att över ett visst gränsvärde använda giftiga tungmetaller, formaldehyd, blekmedel, aromatiska lösningsmedel.

  - De färdiga textilprodukterna får inte innehålla några hälsoskadliga ämnen.

  - GMO är förbjudet.

  Arbetsförhållanden
  - ILO:s kärnkonventioner måste följas.

  - Säker arbetsmiljö: Arbetstagare får regelbunden hälso- och säkerhetsutbildning. Det finns regler för en säker och hygienisk arbetsplats.

  - Man måste tillämpa minimipris för att täcka produktion eller levnadslön.

  Kvalitet
  - Krav på slitage, färgtvätt och ljusäkthet för produkten: Ja

  Kontroll
  - Oberoende kontroller görs. Attesterande organ ska vara godkända revisorer enligt ISO 65.

  - Kontroller sker årligen (revision)

Susann Ottesen