Ekologisk bomull innebär att den odlas helt utan konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel.

GOTS (Global Organic Textile Standard) är en av världens ledande tillverkningsstandarder för textilier , bl.a. kläder, hemtextilier, tillverkade av certifierade ekologiskt producerade råvaror. GOTS innehåller såväl strikta miljökriterier som sociala kriterier längs hela textiltillverkningskedjan. GOTS blir bara större och större för varje år.

Textilproduktion innebär ofta utsläpp av giftiga kemikalier i både luft och vatten. För de som jobbar inom textilbranschen innebär det ofta att arbetsplatserna är direkt farliga. GOTS förbjuder användning av vanliga kemikalier i tillverkningen som kan leda till cancer, fosterskador och andra allvarliga sjukdomar. Vissa kemikalier förstör även ekosystem och biologisk mångfald internationellt.

Certifieringen gäller inte bara för certifiering av organiskt material. Det säkerställer också att bönder och miljön skyddas under odlingen. Under produktionen skyddas fabriksarbetarna och miljön, där miljöfarliga kemikalier inte får användas. Vi som slutkonsumenter är skyddade eftersom det inte finns några skadliga rester i slutprodukten.

Vad är ekologiska råvaror?

Ecological är ett produktionssystem med nationella standarder för skydd av miljön och djurens välbefinnande. Ekologiska råvaror inkluderar ekologisk bomull, siden, linne och ull.

Varför är ekologisk bomull bättre?

  • Den använder 1/10 av den mängd vatten som används vid tillverkning av konventionell bomull. Bomull växer i varma länder där det kan vara problem med vattenförsörjning och torka, så vattenhushållning vid bomullsproduktion är oerhört viktigt.
  • Inga giftiga bekämpningsmedel som kan skada människor, djur och miljö får finnas.
  • Den binder jorden (förhindrar utarmning och torka) genom bland annat växtföljd, kompostering och naturliga förfallsprocesser
  • Är överlag bättre för miljönKälla: Global Organic Textile Standards webbplats

Susann Ottesen