Privacy Policy

I integritetspolicyn kan du läsa om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har beträffande personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är:

Elliotti AB, Makadamgatan 5, 254 64 Helsingborg, Sweden

E-mail: post@elliotti.com

Telefon: +46 733 884743


Vilka personuppgifter samlar vi in, och varifrån?

När du är i kontakt med oss (t.ex. vid köp, ifyllande av formulär eller besök på websidan) samlar vi in personuppgifter om dig. De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, e-postadress och telefonnummer, köp-, order- och användningshistorik, IP-adress samt information som du lämnar till vår kundtjänst.


Din adress samlar vi in från folkbokföringsregistret alternativt fyller du i den själv på vår websida.


Därför behandlar vi dina personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål och med stöd av följande lagliga grunder:Köp

Vi behandlar personuppgifter för hantering av beställningar samt för att skicka meddelanden om leveransstatus.


Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vårt avtal med dig.


Kundtjänstärenden

Vi behandlar personuppgifter för att hantera kundtjänstärenden som t.ex. frågor, reklamationer och garantiärenden.


Behandlingen sker för att kunna hjälpa dig med dina kundtjänstärenden vilket är vårt berättigade intresse, samt för att uppfylla skyldighet i lag vid reklamationer och garantiärenden.


Marknadsföring

Vi behandlar personuppgifter för att skicka erbjudanden och marknadsföring via e-post, post och SMS. Vi rekommenderar även produkter på websidan samt skickar personliga erbjudanden och påminnelser om produkter som finns kvar i din varukorg. Denna behandling kan innefatta profilering.


Behandlingen sker med ditt medgivande för direktmarknadsföring eller för vårt berättigade intresse att skicka direktmarknadsföring.


Förbättring och utveckling

Vi behandlar personuppgifter för att kunna förbättra och utveckla vår service, våra produkter och våra tekniska system.


Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att kunna uppdatera, förbättra och utveckla service, produkter och tekniska system.


Fullgörande av skyldigheter enligt lag

Vi behandlar personuppgifter för att kunna efterleva gällande lagar, t.ex. lagar om bokföring, skatt eller produktsäkerhet.


Behandlingen sker för att fullgöra skyldighet enligt lag.


Förhindrande av missbruk och brott

Vi behandlar personuppgifter för att förhindra missbruk av våra tjänster och för att förhindra brott, t.ex. bedrägeri.


Behandlingen sker för vårt berättigade intresse att förhindra och förebygga missbruk och olovlig användning av våra tjänster.


De som får del av personuppgifterna

Vi kan komma att dela personuppgifter med andra men endast när det är tillåtet enligt lag. De som personuppgifter delas med kan vara t.ex. myndigheter, logistikföretag, marknadsföringsbolag eller andra leverantörer.


Så länge sparas personuppgifterna

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar eller andra författningar.


Köp och orderhistorik sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag.


Kundtjänstuppgifter relaterade till köp och reklamationer sparas så länge som vi är skyldiga att göra det för att följa krav enligt lag. Kommunikation med vår servicedesk som vi inte måste spara för att följa krav i lag gallras efter sex månader.


Uppgifter för marknadsföring sparas till dess du begär att inte längre få del av marknadsföringsmaterial eller när du varit inaktiv i tre år.


Uppgifter för förhindrande av missbruk och brott sparas så länge som vi behöver det för att förebygga eller rapportera brott (t.ex. bedrägeri).


Dina rättigheter

Vi svarar på din begäran avseende någon av dina rättigheter så snart som möjligt men senast inom en månad.


Tillgång

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter samt en kopia av personuppgifterna.


Rättelse

Du kan begära att felaktiga eller ofullständiga data rättas.


Radering

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade i följande fall:


Personuppgifterna är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller behandlats;


Du har återkallat ditt samtycke till behandling av personuppgifterna och det finns inte någon annan rättslig grund för behandlingen;


Du har invänt mot behandling av personuppgifter som skett med stöd av vårt berättigade intresse och ditt intresse väger tyngre;


Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt;


Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse.


Begräsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas i följande fall:


Du bestrider personuppgifternas korrekthet, under en tid som ger oss möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta;


Vi har behandlat personuppgifterna på ett olagligt sätt och du motsätter dig att personuppgifterna raderas och begär i stället att dess användning begränsas;


Du behöver personuppgifterna för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk men vi behöver inte längre personuppgifterna för de ändamål de behandlats för;


Du har invänt mot behandling av dina personuppgifter och vi bedömer under en tid vems berättigade intresse som går före.


Invändning mot behandling

Du har rätt att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som vi behandlar med anledning av ett berättigat intresse. Behandlingen upphör i sådant fall om vi inte har ett berättigat intresse som går före dina intressen eller om vi måste fortsätta behandlingen för att tillvarata rättsliga anspråk.


Invändning mot direktmarknadsföring

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring. Du kan invända mot direktmarknadsföring genom att kontakta kundservice. Om du har gjort en sådan invändning slutar vi att behandla dina personuppgifter för direktmarknadsföring.


Dataportabilitet

Du har rätt att få de personuppgifter som du har tillhandahållit oss och som vi behandlar automatiserat på grund av avtal med dig eller med anledning av ditt samtycke, i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format.


Klagomål

Om du är missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter kan du kontakta oss eller lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet.


Cookies

Vi använder så kallade cookies på webbplatsen. Den information som samlas in och analyseras med hjälp av cookies används för att anpassa och effektivisera våra tjänster, innehållet på webbplatsen, erbjudanden och annonser till besökaren, samt för att öka säkerheten på webbplatsen.


Kort beskrivet så fungerar det så här: All information som ska stanna kvar mellan två sidladdningar måste på något sätt knytas till en viss användare. Detta görs genom att en unik nyckel lagras i en användarens webbläsare. När användaren laddar en ny sida så skickas nyckeln med till sidan och vi kan på så sätt komma fram till om användaren är inloggad och om denne har lagt något i varukorgen och så vidare.


Accepterar man inte cookies i sin webbläsare kommer flera av funktionerna på webbplatserna inte att fungera. Detta eftersom webbplatsen kommer tycka att det är en ny besökare vid varje sidladdning.


Om du inte accepterar cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.


Vi använder även tjänster från tredje parter vilka i vissa fall använder cookies. Bland annat samarbetar vi med Google.


Du kan välja att inte acceptera cookies från tredje part i din webbläsare.


Denna webbplats använder Google Analytics som tillhandahålls av Google, Inc. Google Analytics använder cookies för att kunna analysera hur användare använder webbsidan.


Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.


Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare genom att följa denna länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Vår e-handelsplattform tillhandahålls av Shopify och data lagras i sina säkra tjänster / lösningar.


Underleverantörer

Den som ansvarar för behandlingen använder också tjänster som tillhandahålls av tredje part. Här är en översikt över några underleverantörer där information kan lagras.


Klarna:

Om du betalar hos Klarna i webbutiken delas personuppgifter som e-post, namn, adress, personnummer med Klarna för kredit. Elliotti lagrar aldrig ditt personnummer och du kan vara säker på att detta behandlas säkert och krypteras på Klarna. Du kan läsa mer om Klarna dataskydd här.


Gsuite at Google:

Gsuite av Google används bland annat för hantering av e-post, dokument (G Disk). Information som lagras i dessa system och e-post korrespondens eller dokument kan lagras hos Gsuite av Google.


Ekonomisystem

Fortnox används som bokföringssystem och data som krävs för bokföring lagras här. Typiskt namn / Adress / Order / Faktura.

Kommunikation via e-post och sms

Som kund kommer du att kunna få e-post och textmeddelanden om ditt kundrelation. Till exempel skickar vi dig e-post / sms relaterade till beställningar du har angett, SMS med spårningsnummer, glömt lösenord, information om ditt kundkonto etc. Detta definieras som motiverat intresse och det kommer inte att begäras för samtycke.


Mailchimp

Vi använder också e-post för marknadsföring och kommunikation. Som kund får du regelbundet nyhetsbrev, förutsatt att du har gett ditt samtycke till det. Det är möjligt att avregistrera genom att klicka på unsubscribe länken i e-postmeddelandena.


Shopify Inbox

På vår hemsida erbjuder vi en chattlösning från Shopify. Shopify använder cookies för att identifiera en session och ditt användar-ID.


Google Analytics

Google Analytics använder cookies för trafikanalys. IP-adresser och besöksmönster lagras.


Google Adwords

Vi använder annonsering via Googles plattform. Cookies används så att reklam kan riktas utifrån besökarnas mönster.


Facebook Pixel

Vi använder reklam via Facebooks plattform. Cookies används så att reklam kan riktas utifrån besökarnas mönster.

Säkerhetscertifikat (SSL)


Det är säkert att besöka den här webbplatsen och vår webbplats har ett säkerhetscertifikat som verifierar webbplatsens identitet och säkerställer att all kommunikation är krypterad. Vi använder ett erkänt säkerhetscertifikat från ledande spelare Commfides (även en leverantör till Altinn.no).


Syftet med kryptering är att säkerställa säker datakommunikation mellan servern (vår webbplats) och klienten (din webbläsare). Detta inkluderar ett digitalt certifikat som bevisar att webbplatsen och dess avsändare är äkta.


Transparens och korrigering

Du har rätt att få tillgång till den information som registrerats om dig. Om den registrerade informationen inte är korrekt eller ofullständig kan du kräva att informationen korrigeras i enlighet med personuppgiftslagen.


Lagring och radering

Information som inte längre krävs för det syfte som den skapades av tas bort från våra system.


Användning av cookies

Vi använder cookies för att bland annat komma ihåg dig som kund och komma ihåg innehållet i din kundvagn. Utan kakor fungerar inte en onlinebutik. Se hur du ändrar inställningar för cookies här.


Samtycke till användning av cookies

Enligt lagen har du automatiskt kommit överens om att vi kommer att lagra cookies på din dator om du tillåter detta via dina webbläsarinställningar.


Cookies

Cookies (kakor) är små textfiler som placeras på din dator / enhet när du laddar ner en webbplats.


Lagring av information och behandling av denna information är inte tillåten såvida inte användaren både har informerats om och har gett sitt samtycke till behandlingen. Användaren ska informeras om och godkänna vilken information som behandlas, vad syftet med behandlingen är och vem som behandlar informationen, jfr ekomlagen paragraf 2-7b.


JSESSIONID; detta är en "session cookie" som tas bort från din dator / mobil när du stänger webbläsaren. Denna cookie har ett referens-ID för en sessionsfil på webbservern. Sessionsfilen innehåller icke-personliga uppgifter. Krävs för att den anonyma användaren ska ha sin egen kundvagn, favoriter etc. Sessionsfilen raderas automatiskt efter att användaren har stängt webbläsaren eller varit inaktiv och sparas därför inte permanent. Endast systemadministratörer har tillgång till dessa sessionsfiler..


Google Analytics/Google Tag Manager; lämnar kakor på din dator (disse begynner med _ga, _gat og _gid). Informationen behandlas i avidentifierad och aggregerad form. Med avidentifierad menas att vi inte kan spåra informationen vi samlar in till den enskilda användaren. Vi använder funktionaliteten "IP Anonymization in Google Analytics" det finns till exempel en IP-adress 12.214.31.144 blir til 12.214.31.0. Elliotti använder inte andra analysverktyg än Google Analytics och data överförs således inte av Elliotti, till andra system eller andra system för vidare analys.


Facebook; lämnar kakor på din dator. Elliotti använder Facebook för vissa typer av reklam, till exempel produktannonser. Trackers publiceras på vår webbplats för att spåra resultaten av dessa marknadsföringsaktiviteter. Facebook-trackers samlar in data om användare trafik och för inloggade Facebook-användare har de också användarnas identitet. Facebook-spårare är till utvärdering.